Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Dřevěné brikety, dřevěná polínka aneb čím topit v krbu


Dřevo je od nepaměti nejenom stavebním materiálem, ale i důležitým zdrojem tepla.


Ačkoliv je dřevo palivo jednoduché a čisté, díky zvedající poptávce jeho cena stoupá.

Výhřevnost dřeva se liší podle druhu dřeviny.

Tvrdé listnaté dřevo jako dub či buk je mnohem výhřevnější než třeba měkké smrkové dřevo. Dalším aspektem délky hoření je velikost polen, kdy malá polena shoří rychleji než velká.

Tvrdé dřevo je vhodným topidlem pro krby a krbová kamna.

Měkké dřevo najde nejlepší uplatnění v dřevokotlích.

Dřevo sloužící jako palivo je štípané na polena. Menší kusy, větve a dřevěný odpad jsou drceny na štěpky. Piliny jsou základem pro peletky a dřevěné brikety.

Zde platí, že drobné kusy dřeva v neslisované podobě mají nižší výhřevnost a krátkou dobu hoření než slisované brikety či pelety a jejich spotřeba je proto mnohem vyšší.

Výhodou při spalování dřeva v kvalitních kamnech či krbu je minimální množství popela okolo1 %. Navíc tento popel lze upotřebit na zahradě jako kvalitní hnojivo.

Čím topit v krbu - polínka nebo brikety?

Pro topení v krbech se používá téměř výhradně tvrdé dřevo z listnatých stromů – buk, dub, jasan, bříza, topol či habr.

Při spalování dřeva je kromě druhu důležitá i vlhkost. Čím je vyšší vlhkost dřeva, tím je úměrně menší výhřevnost, protože velká část tepelné energie je spotřebována na jeho sušení.

Vlhkost prodávaného palivového dříví by neměla přesáhnout 15 %.

Dřevěné / dřevní brikety

Dřevěné brikety jsou srovnatelné s fosilními palivy (např. uhlím). Jsou vyrobené lisováním listnatého dřeva o vlhkosti maximálně 12 %. Mají jen o něco málo nižší výhřevnost než černé uhlí, ale vyšší oproti hnědému uhlí.

Nejkvalitnější brikety jsou z jasanového, březového, dubového či bukového dřeva.

Dalším měřítkem kvality je hustota, která je ovlivněna hodnotou tlaku při procesu lisování. Brikety by měli mít jednotný tvar bez puklin a prasklin. V žádném případě by se neměly rozpadat.

Dřevěné brikety mohou mít tvar válce nebo kvádru a jsou obvykle baleny do folie po 10 kilogramech. Folie usnadňuje manipulaci a chrání brikety proti vlhkosti a mechanickému poškození.

dřevní brikety, topivo pro krb, čím topit v krbu, jak topit v krbu

Topení dřevěnými briketami v krbu

I topení dřevěnými briketami v krbu má své zásady.

Pokud chceme, aby hořely plamenem, odlamujeme menší kousky a těmi přikládáme.

Pro dlouhodobé stejnoměrné vytápění, kdy je zapotřebí, aby dřevní brikety jen žhnuly, přikládáme celé kusy briket a snížíme přívod vzduchu na minimum.

Při přikládání plníme topeniště briketami jen do poloviny, neboť brikety při spalování zvětší svůj objem.

Doba hoření a žhnutí kvalitních briket je 3 až 4 hodiny.

Tmavé noční brikety

Výhradně ze stromové kůry jsou vyráběny tmavé „noční“ brikety válcovitého tvaru.

Doba jejich hoření je až 10 hodin a vydrží tedy celou noc.

Alternativní druhy briket

V poslední době s novým vývojem technologií a tlakem na šetrnější přístup k životnímu prostředí roste snaha využít i jiné zdroje paliv, jako jsou například rašelina, cukrová řepa, konopí, sláma nebo jiné odpadní suroviny z rostlinné a živočišné výroby.

Rašelinové brikety

Rašelinové brikety jsou lisovány pod velikým tlakem z těžené hmoty. Jednotlivé brikety váží cca 0,5 kg a obsahují zbytkovou vlhkost okolo 10 %. Jejím spalováním vzniká minimum emisí a popel je vhodný jako hnojivo. Výhřevnost rašelinových briket je srovnatelná s dřevními briketami.

Obilné /slamové brikety

Obilné /slaměné brikety se vyrábějí ze slámy z obilnin, luštěnin, lnu nebo řepky. Neobsahují síru ani těžké kovy. Následný obsah popela je okolo 5 %. Vzhledem k tomu, že sláma obsahuje větší množství zplyňujících složek, je možné je spalovat jen v krbových vložkách k tomu určených.

 

Dřevník propracovaný do všech detailů nabízí bezpečné uložení palivového dříví více informací zde

dřevník, ukládání dřeva

 

Další články k tématu TOPENÍ:

Dřevník

Topení dřevem = levné topení, 1. díl Kotel na dřevo

Topení dřevem = levné topení, 2. díl Palivové dříví, dřevní štěpka, dřevěné brikety a dřevní pelety

 

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se