Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Dřevěné obložení stěn a stropů


Obložení lze zjednodušeně rozdělit podle funkce, které od výsledné instalace očekáváme, na dekorační, ochranné a izolační.


Účelem dekoračního obložení je vylepšit estetický vzhled místnosti, zakrýt nedokonalosti a navodit pocit útulného bydlení s vůní dřeva.

Ochranné obložení, jak již název napovídá, chrání stěny převážně před mechanickým opotřebením. Příklad takového využití nalezneme v mnoha předsíních či chodbách.

Izolační obložení izoluje proti unikání tepla a zvuků. V saunách volíme takové dřevo, jenž dobře tepelně izoluje a zároveň nepouští pryskyřici. Zároveň musí dřevěné obložení chránit před vysokými povrchovými teplotami, které by vznikaly na ploše běžných stavebních materiálů a kovů během saunování. Ideálním materiálem je kupříkladu dřevo ošetřené technologií Thermowood. Zvukově izolační obložení stěn a stropu částečně pohlcuje zvuk, čím snižuje hladinu hluku v prostorech s tímto zatížením.

Dřevěné obložení stěn

dřevěné obložení stěn a stropu

Obložení stěn může být palubkové, rámové nebo deskové. Druh obložení ovlivňuje účel, tvar a velikost místnosti.

Při navrhování pokládky je třeba si uvědomit, že zhotovené rámové či palubkové obložení ve svislém směru místnost opticky zvyšuje: Naopak při vodorovné pokládce se místnost opticky snižuje, ale zároveň prodlužuje. Nejčastěji se volí výška obložení v rozmezí 100 – 120 cm. Zajímavě také působí obložení jen některých stěn, ale zato v plné výši.

Palubkové obložení stěn

je složeno ze svislých palubek, řazených vedle sebe ve vodorovném směru. Jednotlivé palubky se spojují na péro a drážku, popřípadě na vložené péro. Mezi stěnou a obložením je ponechána mezera cca 20 – 30 mm. Tento prostor lze využít pro vložení izolace. Horní konec palubek se překrývá krycí lištou.

Rámové obložení stěn

je vyrobeno z měkkého dřeva a opatřeno převážně krycím průhledným lakem. Výplně se do rámu upevňují do drážky, polodrážky nebo se osazují do závěsných lišt s vyfrézovanou polodrážkou.

Deskové obložení stěn

je složeno s desek navzájem spojených na drážku a vložené péro. Desky se kotví do lišt.

Dřevěné obložení stropů

zhotovujeme převážně z estetických důvodů nebo z důvodu vylepšení akustických vlastností prostoru. Při použití vhodného izolantu snižuje tepelné úniky stropní konstrukcí.

dřevěné obložení stěn a stropu

Obložení stropů dělíme na

Palubkové obložení stropů

je nejjednodušší a zároveň i nejlevnější řešení. Ideálně překrývá trámové, betonové či deskové stropní konstrukce.

Deskové obložení stropů

vychází ze stejných principů jako obložení palubkové.

Kazetové obložení

Nejčastěji využívané obložení u historických budov jako jsou zámky či měšťanské domy.

Akustické obložení stropů

je sestavováno z prefabrikovaných dílců z měkkých dřevovláknitých desek s velkým množstvím pravidelně rozmístěných drobných otvorů. Izolační vlastnosti lze ještě zvýšit vložením přídavného izolačního materiálu (např. skelná vata) do prostoru mezi obložení a strop.

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se