Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Financování dřevostavby rodinného domu


Věděli jste, že předhypoteční úvěr nabízí možnost financování stavby rodinného domu, srubové stavby či roubenky v době, kdy ještě nelze hytoteční úvěr dočasně zajistit nemovitostí, tj. před zahájením samotné stavby nebo v jejich prvopočátcích?


Pro dřevostavby dodavatelským způsobem je charakteristický velmi rychlý postup stavebních prací, který zpravidla neumožňuje zápis rozestavěné nemovitosti do katastru nemovitostí. Díky rychlému průběhu stavby totiž k fázi „rozestavěná stavba“ obvykle ani nedojde.

Jako příklad se podívejte na harmonogram výstavby srubové stavby o půdorysu 9 x 8 m (více informací)

V minulosti představoval tento způsob výstavby pro banky problém, protože žadatelé nebyli dočasně schopni zajistit úvěr zástavním právem k nemovitosti. Dnes je však situace mnohem příznivější.
V současné době má většina bank ve své nabídce tak zvaný předhypoteční úvěr, který je vhodný právě pro situace, kdy je nutné překlenout určité období, po které nelze úvěr dočasně zajistit zástavním právem, přičemž klient již potřebuje čerpat část nebo celou výši hypotéky.
Jak tento produkt funguje? Jedná se v podstatě o dva na sobě závislé úvěry. Výstavba je financována zmíněným předhypotečním úvěrem, který je nezajištěný a musí být následně splacen běžným hypotečním úvěrem v okamžiku, kdy je již možné ručit dokončenou stavbou. Účelem následného hypotečního úvěru je tedy splacení existujícího úvěru na bydlení (předhypotečního úvěru).
Po dobu předhypotečního úvěru platí klient měsíčně pouze úroky z vyčerpané částky a jistinu splácí jednorázově následným hypotečním úvěrem. Následný úvěr se již splácí klasicky anuitní splátkou. Splatnost předhypotečního úvěru se liší dle konkrétní banky a v případě dřevostaveb se pohybuje v rozmezí šesti až dvacetičtyř měsíců. Do této doby je tedy nutné stavbu dokončit a přejít na běžný hypoteční úvěr se zajištěním.
Splatnost běžného hypotečního úvěru může být až třicet let. Maximální výše předhypotečního úvěru se opět v jednotlivých bankách liší a pohybuje se kolem pěti milionů korun, přičemž nemůže přesáhnout 85 procent zástavní hodnoty nemovitosti, takže žadatel musí disponovat ještě jinými zdroji nebo například vlastním pozemkem.

Pokud se rozhodujete pro hypotéku doporučujeme Vám oslovit více finančních ústavů a důkladně porovnat jejich nabídky.
Jako prvotní vodítko můžete použít porovnání hypotéčních prodůktu

 

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se