Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Hypotéky v době krize


Doba krize neprospívá hypotékám. Banky požadují vyšší bonitu klienta a půjčují méně a dráž. Již také zcela výjimečně půjčují do 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Většina bank nepřímo snižuje zástavní hodnotu nemovitosti a některé banky snižují i celkovou výši a délku splatnosti.


Hypoteční úvěry

lze rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití úvěru:
účelové a
neúčelové, tzv. americká hypotéka.

Účelové hypoteční úvěry musí klient použít pouze na předem definované účely. Souhrnně je můžeme označit jako zajištění potřeb bydlení.

Účelovou (klasickou) hypotéku

lze získat na tyto záměry:

• koupě nemovitosti, stavebního pozemku
• výstavba nemovitosti
• rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitosti
• splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti
• případně získání vlastnického podílu na nemovitosti (např. vypořádání společného jmění manželů - SMJ, vypořádání dědictví atd.)

 

Objektem hypotečního úvěru může být např.:
• stavební pozemek
• nemovitost sloužící k bydlení (např. rodinný dům či bytová jednotka)
• nemovitost sloužící k individuální rekreaci
• bytový dům, provozní dům
• nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
• případně podnikatelské objekty

Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka

Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka, nemá pro klienta v užití žádná omezení. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba zájezd kolem světa. Úrokové sazby se pohybují zhruba o 2 % výše, podmínkou je zastavení nemovitosti.

Hypoteční kombinace

Některé banky nabízí také hypoteční úvěry v kombinaci s jinými produkty. Jedná se především o kombinaci se
• stavebním spořením,
• životním pojištěním

Pro tyto varianty platí, že klient splácí bance pouze úroky z neměnné jistiny hypotéky a na kombinovaném produktu ukládá peníze. Následně pak jednorázově hypotéku nebo její část zaplátí z peněz ze stavebního spoření nebo životního pojištění.

Splácení hypotéky

Hypoteční úvěry lze také rozlišit podle způsobů splácení na:
Anuitní (klient celou dobu trvání úvěru platí stejnou výši měsíční splátky)
Progresivní (klient ze začátku platí nižší měsíční splátky, které se mu postupně v průběhu let zvyšují)
Degresivní (klient platí z počátku vyšší měsíční splátku, která se mu postupně snižuje)
 

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se