Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Šindelová střecha a prkenná střech


Dřevěné střechy můžou být prkenné nebo šindelové. Podívejme se na jednotlivé tipy, způsoby krytí a výhody či nevýhody.


Prkenná střecha

Prkenné krytiny se využívají převážně u provizorních a krátkodobých staveb. K samotnému krytí se používají prkna široké 20-25 cm o tloušťce materiálu 25-30 mm.

Prkna lze klást dvěma způsoby -  horizontálně i vertikálně.

Při vodorovné pokládce se prkna překládají o 4 až 5 cm a přibíjejí přímo na krokve.

Vertikální kladení je vhodné pro vazníkové soustavy. Pokud jsou krokve kolmé k okapu, je nutné nejdříve přibít ve vzdálenost 120 až 150 cm prkna 100x26mm. Na tyto prkna se posléze přibíjí samotná krytina. Jednotlivá prkna se srážejí těsně k sobě.
Spáry je zapotřebí překrýt krycími latěmi širokými 60 až 80 mm.
Hřeben se kryje dvěma prkny s přesahem 6-10 cm na návětrné straně.

Tato prkenná střecha neposkytuje 100% ochranu proti vodě, spáry netěsní a případně mohu vypadávat i suky.

Šindelová střecha

štípaný šindelTradiční krytinou podhorských chalup byl po mnoho let štípaný šindel. V současné době nachází uplatnění především u historických staveb. Na rozdíl od prkenné střechy je šindelová střecha vodotěsnější a celkově odolnější.

Šindel je úzké prkénko opatřené z jedné podélné strany břitem a na protilehlé straně má drážku. Nejčastěji se k výrobě šindele používá smrkové nebo jedlové dřevo. Šířka štípaného šindele je 60 až 120 mm, délka 40 až 60 cm a tloušťka 20 mm. Šindel strojově řezaný je široký 80-120 mm, dlouhý 50 až 200 cm a tlustý 20 mm.

Velký rozdíl mezi štípaným a řezaným šindelem je v jeho životnosti.

Životnost štípaného šindele je minimálně 40 let, řezaného je však kratší.

Způsob pokládky:

Jednoduché krytí

Šindele se kladou od okapu s přesahem 10-15 cm Jednotlivé šindele se přibíjejí pozinkovanými hřebíky na lať. Rozestupy latí volíme podle délky šindele v rozmezí 35-55 cm. V každý pátý šindel přibijeme i na horní straně.
Hřeben se kryje dvěma prkny s přesahem 6-10 cm na návětrné straně.
Šindelová střecha při jednoduchém krytí nezaručuje 100% vodotěsnost.

Dvojité krytí na řídké laťování

Postupuje se stejně jako při jednoduchém krytí, pouze se na každou lať přibíjejí dvě vrstvy šindelů. Spáry spodní vrstvy šindelů překrývají šindele z horní vrstvy.

Dvojité krytí na husté laťování

U této krytiny se každý šindel klade na tři latě. Jednotlivé řady přesahují 8-10cm.

Oba typy dvojitého krytí zaručují 100% vodotěsnost.

Krytí úbočí a nároží

Do nároží a úbočí se z největšího sklonu střechy přechází pozvolna tak, že se šindele na straně ostré hrany přitínají do klínového tvaru, aby šindel do šindele poznenáhlu zasahoval a kolem nároží a úbočí se zatáčel. Aby přesahování řad bylo stejné, je nutné volit v tomto přechodu šindele delší. Jinou alternativou je to, že se pod šindel běžné délky vkládají, ještě tzv. podkládají řady šindelů.

Údržba šindelových střech spočívá v občasné prohlídce a provedení nové impregnace. U štípaného šindele se nátěr opakuje za 6 až 8 let, u řezaného šindele za 4 roky.

Další technické informace včetně cen naleznete zde 

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se