Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Srub, roubenka, kabřinec, krokev, dylina, podlomenice, polenice, sýpka, špejchar, vaznice, valba ...


Vysvětlení výrazů a pojmů, které by každý milovník lidové architektury a staveb ze dřeva měl znát.


Artikulární dřevěný kostel

Artikulární dřevěný kostel je dřevěný kostel bez věže a hradeb postavený podle článků (artikulí) Šoproňského sněmu z roku 1681.

Černá kuchyně

Černá kuchyně je obvykle zděná místnost s otevřeným ohništěm, vydělená v zadní polovině síně. Z této prostory se vytápějí světnicové kamna nebo pec. Dým uniká širokým otevřeným komínem nahrazujícím strop.

Dylina

Nářečné označení pro trám otesaný jen po jedné straně.

Dýmná jizba / černá jizba / dýmnice / kurlok

Hlavní obytná místnost domu s otevřeným ohništěm před pecí, kdy kouř uniká otvorem v horní části stěny, dveřmi do síně apod. Je-li kouř odváděn lapačem dýmu do podstřeší jedná se o polodýmnou jizbu.

Dýmný dům

Dýmný dům je obytné stavení s ohništěm umístěným zpravidla v síni, z něhož je kouř odváděn do podstřeší, kde se využíval k dosoušení obilí.

Jizba

Jizba je hlavní obytná místnost v domě a na rozdíl od světnice je v ní umístěna pec s ohništěm.

Kabřinec

Kabřinec je dřevěný zastřešený výstupek kuželovitého nebo hranolovitého tvaru ve vrcholu štítu.

Komora

Komora je nevytápěná skladovací prostora v obytné části domu nebo ve špýcharu, popřípadě i jako samostatná stavba.

roubenka, roubenky, dřevěný dům, lidová architektura, rekonstrukce roubenky

Krokev

Krokví se rozumí šikmo uložený trám střešní konstrukce k němuž se přibíjejí laně nesoucí střešní krytinu – šindel.

Lomenice

Lomenice je dřevěný štít domu.

Náspa

Náspa je lidové označení pro zápraží.

Podlomení / podlomenice

Podlomenice je malá stříška u spodního okraje štítu, chrání užší stěnu domu před deštěm a sněhem.

Podsíň

Podsíní rozumíme otevřený nebo polootevřený prostor pod předsazenou střecou, štítem či patrem domu. Podsíň bývá zpravidla nesena sloupky.

Podstávka

Podstávka bývá bohatě vyřezávaná konstrukce skládající se z přístěnných sloupků propojených ližinou (vodorovným trámem) obvykle ve tvaru segmentu, tj. stlačeného oblouku. Podstávka nese patro nebo podpírá stropnice.

Polenice

Polenice představují kuláče vedené napříč jizbou asi 80 cm pod stropem. Polenice zpevňují konstrukci stan a slouží k uložení palivového dříví.

Polovalba

Valbová střešní plocha nad spodní polovinou štítu.

Sedlová střecha

Sedlová střecha je dvouokapová střecha vytvářející na obou užších stranách domu plné štíty.

Síň

Síň je vstupní prostora uprostřed domu, kterým napříč prochází a má komunikační význa. Zpravidla bývá nevytápěná, může však mít topeniště pod komínem.

Socha

Socha je vidlicovitě zakončený sloup nesoucí střešní konstrukci. Sochová konstrukce se skládá ze dvou soch, v nichž leží hřebenová vaznice – slemeno, na kterém je zavěšena střešní konstrukce.

Srub

Sruby jsou jednoduché stavby s roubenými stěnami.

Stodola

Hospodářská stavba sloužící k mlácení a ukládání obilí a slámy.

roubenka, roubenky, dřevěný dům, lidová architektura, rekonstrukce roubenky

Stropnice

Stropnice je vodorovný trám nesoucí strop.

Světnice

Hlavní vytápěná obytná místnost v domě a na rozdíl od jizby nemá otevřené ohniště s výjimkou stěnového krbečku, který slouží především k osvětlování místnosti.

Sýpka / špýchar / špejchar

Hospodářská stavba, ve které se zpravidla ukládalo obilí.

Valba

Valba je střešní plocha nad užší stranou domu.

Valbová střecha

Valbová střecha je čtyřokapová střecha.

Vaznice

Vaznice je podélný trám zpevňující krokve.

Záklop

Záklop je plocha (obvykle strop) překrytá prkny nebo trámy.

Zhlaví

Zhlaví jsou konce trámů vystupující z vnější strany roubené stěny.

Žudr

Žudr je mohutný patrový výstupek průčelí domu.

Žudro

Žudro je přístavek postavený u vstupních dveří, který se skládá z pilířů postavených po obou stranách vstupního otvoru. Pilíře nesou rovnou nebo obloukovou stříšku.

Více k tématu

Tradiční dřevostavby

Historie a typy roubených staveb a roubenek

Šindel štípaný - tradiční krytina

Skanzen v Rožnově p.R. - valašské roubenky a dřevěnice

Velké Karlovice - dřevostavba fojtství a kostela

Dřevostavby sakrální, roubené kostelíky, modlitebny a zvonice

Roubený kostel ve Velké Lhotě

Dřevostavby - tip na výlet - Veselý Kopec - roubenky a dřevostavby

Veselý Kopec - roubenky a dřevostavby

Volary - šumavské roubenky a dřevostavby

Lidové dřevostavby - Tip na výlet - roubenky a dřevostavby Novopacka

Skanzen Krňovice - rekonstruované a nové roubenky

Polabský skanzen Přerov - roubenky, sruby a další užitné dřevostavby

Dřevěné domy - Villa Czernin - skvostná dřevostavba krkonošské architektury

Dřevostavby v Zubrnici

Roubené stavby - dokumentující tradiční životní styl - Vísecká rychta v Kravaříc

Zvonička Škodějov- unikátní rekonstrukce dřevěné zvoničky

Rozhledny - vyjimečné dřevostavby Královohradecký kraj

Rozhledny - vyjimečné dřevostavby Jihočeský kraj

Rozhledny - vyjimečné dřevostavby Pardubický kraj

Rozhledny - vyjimečné dřevostavby Zlínský kraj


del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se