Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Stavební povolení - ANO či NE


Jak na to...


U běžného rodinného domu dnes není potřeba stavební povolení, ale stačí stavbu pouze ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Tento dům musí mít maximální rozlohu 150m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem na stavebním pozemku, kde lze legálně stavět.

 
Další stavby, které nevyžadují ohlášení ani povolení stavebního úřadu:

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)
 3. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
 4. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky
Technická zařízení:
 1. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy
 2. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 3. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody
 4. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
 5. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
Ostatní
 1. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m
 2. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást
 3. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m
 4. bazény do 40 m2 zastavěné plochy
 
Stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu:
 1. stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím
 2. podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem
 3. stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let
 4. stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m
Kompletní seznam staveb a jejich rozdělení podle nutnosti ohlášení či povolení poskytuje v §103 a §104
 

Stavební zákon více zde

del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se