Akce

Aktuálně Často hledané výrazy

Aktuality

Technické požadavky na schodiště


Schodiště je prostor sloužící k vertikálnímu propojení dvou výškově rozdílných úrovní a umožňuje tak pohodlný a bezpečný výstup a sestup.


Názvosloví

Schodišťové rameno – konstrukce s nejméně třemi schodišťovými stupni, která spojuje dvě různé výškové úrovně.
Podesta – vodorovná plošina ukončující nebo spojující schodišťová ramena.
Schodišťový stupeň – prvek schodišťového ramene určený k překonání různých výškových úrovní.
Stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně.
Podstupnice – svislá plocha schodišťového stupně.
Výstupní čára – myšlená čára spojující přední hrany schodišťových stupňů v teoretické ose výstupu.
Sklon schodišťového ramene α – úhel mezi vodorovnou rovinou a výstupní čárou.

 

Technické požadavky

Průchodná šířka bp – má být násobkem 550 mm, což je šířka potřebná pro průchod dospělého člověka. Nejmenší průchodná šířka je u rodinných domů 900 mm a u bytových domů 1100 mm.

Podchodná výška h1 – SVISLÁ vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně na výstupní čáře a konstrukcí (podhledem) nad touto hranou.

h1 = 1500 + 750/cosα

Průchodná výška h2 – se měří jako KOLMÁ vzdálenost mezi výstupní čárou a konstrukcí nad výstupní čárou (podhledem). Průchodná výška nesmí být větší než 1900 mm.

h2 = 750 – 1500*cosα

Schodišťový stupeň – všechny schodišťové stupně v jednom rameni musí mít stejnou výšku a šířku. Nejmenší dovolená šířka schodišťového stupně je 210 mm.
– poměr výšky h a šířky b udává Lehmanův vzorec:

2h + b = 630 (mm)

* Kde 630 mm odpovídá průměrné délce lidského kroku.


Maximální počet stupňů v jednom schodišťovém rameni je 16.

Při větším počtu stupňů se schodišťové rameno rozdělí mezipodestou na ramena dvě. Tato mezipodesta má délku nejméně (630 + b) mm.

Sklon schodišťového ramene v bytových domech s výtahem a u schodišť uvnitř bytů nesmí být větší než 33°, v bytových domech bez výtahu nesmí být větší než 35°

 

Více k tématu schodistě:

Zábradlí na schodiště

Technické požadavky na schodiště

Dřevěné schody, schodiště, podesty

Dřevěné schodiště s úložným prostorem - praktické schody


del.icio.us

Nejoblíbenější dřevostavby

Přihlásit se